Designed & Developed : Ali Jadidi / Copyright 2017

ورزش و زنان > چرا گاهی اوقات ۲ بار د ماه پریود می شویم؟

خونریزی واژن بین دو قاعدگی در بعضی خانم ها طبیعی است اما با این حال در بعضی موارد میتواند نگران کننده باشد. بهتر است هر تغییر در چرخه طبیعی ماهیانه خود را با پزشکتان درمیان بگذارید، علل متعددی میتواند باعث ایجاد خونریزی غیر منتظره بین ۲ قاعدگی باشد و ازبین آنها میتوان به نوسانات هورمونی، مشکلات تیروئید و همچنین کسانی که به تازگی از روش های جلوگیری از بارداری استفاده میکنند، اشاره کرد.

خونریزی غیر منتظره بین ۲ قاعدگی معمولا بسیار سطحی و درحد چندقطره خون‌ است، اما اگر همانند زمان طبیعی عادت ماهیانه تان سنگین است ،حتما باید نزد پزشک بروید و اگر با این خونریزی غیرمنتظره دچار درد خیلی شدید درناحیه شکم شدید ممکن است نشانگر بارداری خارج از رحم نیز باشد و نیاز به بررسی توسط پزشک دارد .

در حالت کلی در بسیاری از زنان خونریزی بین دوقاعدگی امری طبیعی بوده که حدود ۴۰‎٪ از آن ها حداقل یکبار در طول زندگیشان این اتفاق را تجربه کرده اند.