Designed & Developed : Ali Jadidi / Copyright 2017

ورزش و زنان > شاخص توده بدنی BMI

شاخص توده بدنی شاخصی جهت تشخیص تناسب وزن بدن باقد است. شیوه اصلی محاسبه آن به این صورت است که وزن برحسب کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر تقسیم شود وعدد به دست آمده از این فرمول درچند گروه طبقه بندی میشود .
این شاخص معمولا برای افراد بالغ کاربرد دارد و از آنجا که BMI ارتباط مستقیمی با قد و وزن دارد با کاهش وزن میتوان این عدد را کاهش داد و درنتیجه در معرض کمترین خطر سلامتی قرار گرفت. برای هیچ فردی یک وزن نرمال مشخص وجود ندارد بلکه در هر فرد یک محدوده وزنی سالم و نرمال وجود دارد.
وزن بسته به میزان آب ،چربی،ماهیچه بدن متغیر است.

نتیجه گیری باتوجه به عدد به دست آمده از فرمول محاسبه BMI به صورت زیر است:

  • کمتر از ۱۸.۵ کمبود وزن
  • بین ۱۸.۵ تا ۲۴.۹ وزن طبیعی ونرمال
  • بین ۲۵ تا ۲۹.۹ اضافه وزن وچاقی کم
  • بین ۳۰ تا ۳۴.۹ چاقی درجه ۱
  • بین ۳۵ تا ۳۹.۹ چاقی درجه ۲
  • بیشتر از ۴۰ چاقی مفرط ومرگبار

افرادی که با محاسبه BMI به عددی بالاتر از ۲۵ رسیدند با افزایش خطر بیماری های قلبی و عروقی، فشارخون‌بالا، دیابت، بیماری های کیسه صفرا و… روبه رو هستند.
و در زنان نیز نقش موثری در باروری دارد و شاخص توده بدنی نامناسب‌ سبب بروز مشکلاتی از جمله نامنظم شدن سیکل قاعدگی ،افزایش احتمال ناباروری، افزایش خطر سقط جنین به صورت خود به خودی ،اختلال در تخمک گذاری،کاهش موفقیت درمان ناباروری، افزایش خطر جراحی های ناباروری و‌ در زنان باردار نیز مشکلات دیابت دوران بارداری، وزن زیاد کودک هنگام تولد، افزایش فشار خون را به همراه دارد.