Designed & Developed : Ali Jadidi / Copyright 2017

زنان و بارداری > سندرم پیش از قاعدگی

یک خانم هنگام دوران قاعدگی ممکن است دچار درد های شدیدی شود که اصلا مسئله جالبی نیست و گاهی این دردها بسیار خفیف و جزئی و گاهی غیر قابل تحمل وشدید است.
روزهای قبل از دوره قاعدگی که معمولا حدودا از ۱۰ روز تا یک هفته قبل شروع میشود و با‌ شروع خونریزی پایان میابد ، روز های بسیار حساس برای یک خانم در ماه است ، این روزها براثر نوسانات هورمونی درخانم ها شکل میگیرد و اصلا بیماری نیست بلکه نشان دهنده سلامت هورمونی و جنسی دریک خانم بالغ است.

خیلی از افراد حتی خود خانم ها هنوز اطلاع ندارند که سندروم پیش‌ از قاعدگی (PMS) وجود دارد که به مجموع کج خلقی های این دوران میگویند،دورانی که درخانم ها احساسات برمنطق غلبه میکند، بیش از هر زمان دیگر آسیب پذیر،بی حوصله،احساساتی،دل نازک،حساس،دچار عدم تمرکز‌وسردرگمی ،زودرنج و بهانه گیر میشنود.

نقش مردان و‌ همسران دراین روزها برای کاهش ناراحتی های این دوران بسیار موثر است (چند روز هوای خانم ها را داشته باشید)، اجازه دهید باور غلط بعضی خانم ها که آن ها را برای رابطه جنسی میخواهید از بین برود. آقایان باید درک صحیحی از سیستم بدن یک خانم داشته باشد و دقیقا بدانند چه اتفاقاتی برای یک خانم در روزهای قاعدگی و پیش از آن می افتد ،با توجه بیشتر ،محبت بیشتر و درک شرایط همسر روزهای بهتری برای همسر خود دراین دوران ایجاد کنند ،
بهتراست اجازه ندهیم شرم و‌ حیا مانع آگاه سازی آقایان شود زیرا این موضوع امری است طبیعی و بهتر است هرچه زودتر باور غلط ودید تمسخر نسبت به این مسائل از بین برود.